İnsan Hakları

“TİHEK, ayrımcılıkla mücadele düzenlemesi yapılırken ayrımcılık yaptı”

“Ayrımcılık Yasağı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Raporu” TİHEK’i ayrımcılıkla mücadele bazında ele almak temennisi ile yazıldı.