İnsan Hakları / Çalışma Hayatı

“İşten çıkarılışım yıllardır devam eden mobbingin sonucu”

İstanbul Bilgi Üniversitesi; düşünür, akademisyen, müzisyen ve sanatçı Dr. Zafer Aracagök’ün işine hiçbir gerekçe göstermeden son verdi.