Yaşam / Siyaset

Aydınlardan Meclis'e "Seçim Barajını İndirin" Çağrısı

Çarşamba, 14 Temmuz 2010
Sayısı 250'yi bulan yazar, gazeteci, akademisyen, sanatçı, sivil toplum temsilcisi ve platformlar, parlamentoyu gelecek seçime kadar barajı makul düzeye indirmeye çağırdı.
Aralarında yazarlar Adalet Ağaoğlu ve Oya Baydar, gazeteciler Zeynep OralEce Temelkuran, akademisyenler Baskın OranAhmet İnselAyşe Buğraİbrahim Kaboğlu,Büşra ErsanlıBinnaz Toprak gibi adların da bulunduğu imzacılar "Seçim barajı değişmelidir" başlığı altında şu metni yayımladı:
 
Türkiye'de demokratikleşme sürecinin önündeki en önemli engellerden biri olan yüzde on seçim barajının değişmesi gereği yıllardır çeşitli kesimlerce dile getirilmiş ve artık değişmesi ile ilgili geniş bir toplumsal mutabakat oluşmuştur.
 
Bir süre önce DSP seçimlerdeki ülke barajı oranının yüzde beşe, BDP ise yüzde üçe indirilmesiyle ilgili kanun teklifi vermişti. Geçen hafta ana muhalefet partisi CHP'nin de bu oranın yüzde yediye indirilmesi teklifi vermiş olmasını önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.
 
Ancak yüzde yedi de temsilde adaletin sağlanmasını engelleyen yüksek bir orandır. Avrupa'da seçim barajının olduğu ülkelerin hemen hepsinde bu oran yüzde üç ile yüzde beş arasındadır.
 
Ülkemizde de seçim barajının makul bir orana düşürülmesi için uzlaşmaya varılarak değişikliğin biran önce yasalaşmasını, seçim mevzuatı açısından geç kalınması halinde, Anayasa değişikliği yolu ile yeni düzenlemenin önümüzdeki genel seçimlerde uygulanmasına imkân verilmesini ve böylelikle yasama organında daha temsili bir siyasi yapı oluşmasının önünün açılmasını Meclis'teki tüm partilerden talep ediyoruz.
 
Yasal düzenlemeye göre, ülke genelinde yüzde 10'un altında kalan partiler Meclis'e milletvekili gönderemiyor. Bu temsil adaletinde önemli bir sorun yaratıyor, siyasetçiler ve hukukçuların deyişiyle tercih ettiği aday Meclis'e giremediğinde, seçmenlerin oyları "boşa" veya diğer partilere gitmiş oluyor.
 
İmzacılar
Metni imzalayan adlar şöyle:
Abdullah Sezer, Adalet Ağaoğlu, Adalet Dinamit, Adem Avcıkıran (Diyarbakır Tabip Odası Bşk.), Adil Fesligil, Prof. Ahmet İnsel, Akın Atalay, Prof. Alan Duben, Prof. Ali Akay, Ali Altun, Prof. Ali Baykal, Ali Erol (Kaos GL), Ali Gülüm, Ali İhsan Parlak, Prof. Ali Nesin, Ali Soysal, Altan Ertürk, Altan Öymen, Anayasa Kadın Platformu, Aydın Çıngı, Prof. Ayhan Alkış, Prof. Ayla Gürsoy, Ayla Yıldırım, Ayla Zırh Gürsoy, Aylin Kılıç, Ayşe Alnıaçık, Ayşe Batumlu, Ayşe Berktay, Prof. Ayşe Buğra, Ayşe Coşkun, Prof. Ayşe Erzan, Yrd. Doç. Ayşe Gül Altınay, Ayşe Günaysu, Ayşegül Devecioğlu, Yrd. Doç. Ayşen Candaş, Babür Atila, Barış İçin Kadın Girişimi, Barış İçin Sanat Girişimi, Barış Pirhasan, Prof. Baskın Oran, Bilge Contepe, Prof. Binnaz Toprak, Bircan Yorulmaz, Burak Çelik, Prof. Burhan Şenatalar, Prof. Büşra Ersanlı, Cafer Solgun, Cahit Çıngı, Prof. Canan Ergin, Canan Kaftancıoğlu, Celalettin Can (78'liler Vakfı Bşk.), Celal Korkut, Doç. Cengiz Aktar, Prof. Cevat Demir, Çağatay Anadol, Çağdaş Ceyhan, Prof. Çağlar Keyder, Çiğdem Aydın (KA.DER Genel Bşk.), Davut Ökütçü, Yrd. Doç. Deniz Yükseker, Doç. Dilek Barlas, Dilek Zaptçıoğlu, Dumrul Sabuncuoğlu, Dursun Bulut, Ece Temelkuran, Emin Dedeoğlu, Erdal Karayazgan, Erdoğan Aydın, Eren Aksoyoğlu, Erol Kızılelma (SODEV Bşk.), Erol Köroğlu, Ersin Salman, Esen Aslandoğan, Faik Üstün, Prof. Faruk Birtek, Prof. Fatma Gök, Ferdi Boynak, Prof. Ferhunde Özbay, Fethiye Çetin, Filiz Kerestecioğlu, Prof. Fuat Keyman, Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi, Gaye Boralıoğlu, Prof. Gencay Gürsoy, Prof. Güler Fişek, Prof. Gülhan Türkay, Gündüz Vassaf, Gürel Tüzün, Prof. Hacer Ansal, Hakan Tahmaz, Prof. Hale Bolak Boratav, Halime Güner (Uçan Süpürge), Haluk İnanıcı, Hasan Taşkut, Hülya Gülbahar, Hülya Nehir, Hüseyin Taş, İbrahim Betil, Prof. İbrahim Kaboğlu, İlknur Üstün (AKL-TK Sözcüsü), Prof. İlter Turan, İnci Aral, Doç. İpek İlkkaracan, Doç. İzak Atiyas, Prof. İzzettin Önder, Prof. Jale Parla, Prof. Kadir Erdin, Kadri Gürsel, Doç. Kadriye Bakırcı, Kazım Genç (Alevi Bektaşi Dern. Fed. Gen. Sek.), Kemal Akkurt, Kemal Gökhan, Yrd. Doç. Koray Çalışkan, Prof. Kuvvet Lordoğlu, Prof. Kuyaş Buğra, Latife Tekin, Levent Köker, Lokman Şahin, Mebuse Tekay, Mehmet Karaca, Prof. Mehmet Saçlıoğlu, Mehmet Toker, Prof. Mehmet Türkay, Mehmet Uçum, Mehmet Ufuk Peker, Mehmet Ural, Melek Özman (FİLMMOR), Prof. Melih Erdoğan, Mesut Yeğen, Metin Bakkalcı (TİHV Genel Sekreteri), Mihri İnal Çakır, Prof. Mine Eder, Prof. Mithat Sancar, Muammer Keskin, Murat Çekiç, Murat Çelikkan, Yrd. Doç. Murat Paker, Murat Sevinç, Murat Sungar, Mustafa Öztaşkın, Mustafa Sütlas, Naim Kopaç, Nasır Yeniocak, Yrd. Doç. Nazan Üstündağ, Nazar Büyüm, Nebahat Akkoç (KA-MER), Necdet İpekyüz, Prof. Necip Çakır, Necla Zarakol, Necmiye Alpay, Prof. Neş'e Bilgin, Neşe Erdilek, Prof. Neşe Özgen, Neşe Yaşın, Nevin Sungur, Nevzat Sayın, Prof. Nihal Saban, Nihat Başer, Nilgün Aklar, Nilüfer Mete, Prof. Nilüfer Tapan, Nimet Tanrıkulu, Doç. Nuray Mert, Prof. Nüket Esen, Oğuz Kaan Salıcı, Yrd. Doç. Olgun Akbulut, Orhan Alkaya, Orhan Esen, Orhan Miroğlu, Orhan Silier, Oryal Gökdemir, Osman Kavala, Oya Baydar, Doç. Ozan Erözden, Prof. Öget Öktem Tanör, Ömer Kaymakçalan, Ömer Türkeş, Özcan Yurdalan, Özgü Pınar Yıldırım, Özlem Denli, PEN Türkiye, Yrd. Doç. Pınar Bedirhanoğlu, Doç. Pınar İlkkaracan (Kadının İnsan Hakları Kurucu Üyesi), Prof. Raşit Canbeyli, Remzi Altunpolat (Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Şube), Prof. Rezzan Tuncay, Rıza Türmen, Sami Evren (KESK Genel Bşk.), Seçkin Berber, Prof. Selçuk Candansayar, Selen Lermioğlu Yılmaz (WINPEACE Türkiye), Selma Acuner (EPAC-VAW Türkiye Raportörü), Sema Kılıçer, Semahat Sevim, Semih Poroy, Semih Sökmen, Doç. Semra Somersan, Yrd. Doç. Serhat Güvenç, Serpil Arısoy, Doç. Sevda Bulduk, Sevda Köksoy Küey, Sevgi Binbir (İzmir Kadın Dayanışma Derneği), Prof. Sibel Irzık, Prof. Sibel İnceoğlu, Sibel Yalın, Soli Özel, Stella Ovadia, Doç. Şemsa Özar, Şeyhmus Diken, Şerdil Dara Odabaşı, Prof. Şevket Pamuk, Prof. Şule Kut, Şükrü Güner, Prof. Tahsin Yeşildere (Üniv. Öğretim Üyeleri Derneği Bşk.), Tan Morgül, Tarhan Erdem, Tatyos Bebek, Tayfun Mater, Tunç Toker, Prof. Turgut Tarhanlı, Tülin Semayiş, Umut Güner (Kaos GL), Prof. Ümit Şenesen, Prof. Üstün Ergüder, Vasif Kortun, Vedat Ateş, Veysi Sarısözen, Prof. Yaman Barlas, Yasemin Ahi, Prof. Yasemin İnceoğlu, Yasemin Temizarabacı (MEDİZ), Yaşar Datlı, Yeşim Atamer, Yıldız Altınok, Doç. Yunus Sözen, Yusuf Işık, Yusuf Limon, Yücel Tunca, Zafer Aydın, Prof. Zehra Arat, Yrd. Doç. Zeki Gül, Zeynep Alemdar, Yrd. Doç. Zeynep Gambetti, Zeynep Oral (WINPEACE Türkiye), Zozan Özgökçe (Van Kadın Der. Bşk.)